Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności strony internetowej szkoleniadehora.pl

Dzień dobry!
Jeżeli tutaj Państwo trafili, to niezawodny znak, że cenicie swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ten dokument, w którym znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://szkoleniadehora.pl.
Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Dehora Consultancy Group Sp. Z o. o. .
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres info@dehora.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Państwa prywatność, ale również o czas. Dlatego przygotowaliśmy  skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

• Składając zamówienie, zakładając konto użytkownika, edytując swój profil , kontaktując się z nami, zapisując się na newsletter, składając reklamację przekazujecie Państwo nam swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody.
• Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, takie jak odwiedziny podstron, czas, jaki dany użytkownik spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.
• Zapewniamy możliwość udostępniania treści dostępnych na stronie w serwisach społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Oracle dotyczące usługi AddThis.
• Wyświetlamy na stronach treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook (likebox) oraz Instagram (instagram feed). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.
• Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, który śledzi  działania podejmowane na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.
• Wykorzystujemy własne pliki cookies, aby użytkownik w sposób komfortowy mógł korzystać ze strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej zamieściliśmy dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Dehora Consultancy Group Sp. Z o. o. 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z naszą organizacją pod adresem info@dehora.pl. Możemy odmówić Państwu realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Dla przykładu, możemy odmówić Państwu usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem strony umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto użytkownika , złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować ze nami, odstąpić od umowy, złożyć reklamację.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. dhosting.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
2. Freshmail.pl – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane osób zapisanych do newslettera,
3. Fakturowania.pl – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów sklepu internetowego widoczne na fakturach dokumentujących zakupy dokonane w sklepie.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
W ramach systemu mailingowego dane przechowywane są na serwerze znajdującym się poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawca systemu mailingowego przystąpił do programu Privacy Shield, co oznacza, że gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, wymagane jest podanie swoich podstawowych danych, takich jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.
Dane przypisane do konta w każdej chwili można zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, którą zawiera się z administratorem na podstawie regulaminu.
Dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdej chwili można podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem danych osobowych z bazy. Prosimy pamiętać jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

Składanie zamówienia. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, wymagane będzie podanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Można również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli wcześniej podano takie dane w koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierają Państwo na podstawie regulaminu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy fakturę, to w tym celu przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania  danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym  dane osobowe w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy zawartej na odległość lub składa reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazuje nam dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
Podstawą prawną przetwarzania  danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są  archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

Newsletter. Za pośrednictwem strony można zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Państwa dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnuje się z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest  zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

• zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
• zapamiętać zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
• pamiętać ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
• poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
• umożliwiać korzystanie z funkcji społecznościowych,
• ulepszać funkcje dostępne na stronie,
• korzystać z narzędzi analitycznych,
• korzystać z narzędzi marketingowych.

Więcej szczegółów  poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest  informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

• prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
• określenie, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie,
• pamiętanie danych zalogowania,
• odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Funkcje społecznościowe. Strona wyposażona jest w mechanizm pozwalający na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Mechanizm ten wykorzystuje pliki cookies firmy Oracle dotyczące usługi AddThis.
Na stronie dostępny jest likebox oraz instagram feed. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in.  adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi są zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.