Nowy harmonogram czasu pracy w 6 łatwych krokach

Umiejętne planowanie czasu pracy jest jednym z czynników warunkujących wydajność przedsiębiorstwa. Odpowiednio skonstruowane harmonogramy czasu pracy są dobre nie tylko dla pracowników, ale również dla prawidłowego działania całej organizacji. Właśnie dlatego oferujemy swoją autorską metodę „planowania harmonogramów czasu pracy w sześciu łatwych krokach”. Cały proces można wykonać w ciągu zaledwie  kilku dni, w zależności od …

Znaczenie elastyczności czasu pracy w zarządzaniu

Niedawne zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i wprowadzenia ruchomego czasu pracy spowodowały wzrost zainteresowania zagadnieniem planowania korporacyjnego czasu pracy. To bardzo dobrze, gdyż temat ten jest w Polsce zaniedbany, a skutki tego zaniedbania są daleko idące, choć rzadko uświadamiane.

Zalety indywidualnego zarządzania czasem pracy

W sektorze przemysłowym stałe harmonogramy i praca na pełen etat przez wiele lat w jednym przedsiębiorstwie to codzienność. W takich firmach tworzą się swoiste subkultury pracowników, zawiązują się przyjaźnie. Jeśli chcemy wiedzieć kto w danym momencie jest na zmianie, wystarczy zapytać pierwszego napotkanego pracownika – na pewno będzie wiedzieć. Skoro pracownicy od lat cenią sobie …

Utrzymanie trwałej zdolności do wykonywanej pracy

W Polsce zachodzą dwa ważne z punktu widzenia relacji pracodawca-pracownik zjawiska. Po pierwsze, w efekcie zmian demograficznych populacja osób pracujących maleje, zarówno w sensie liczb absolutnych, jak i w odniesieniu do liczby osób zawodowo nieaktywnych. Po drugie, populacja osób pracujących starzeje się w efekcie podnoszenia wieku emerytalnego.

Jak to się wszystko zaczęło? 30 lat historii firmy Déhora

Jak to wszystko się zaczęło? Co zainspirowało pana do założenia własnej firmy? Zanim założyłem własną firmę w 1987 r. byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Amsterdamskim. Pracowałem jako psycholog pracy i byłem odpowiedzialny za zarządzanie zespołem do spraw badania systemu pracy zmianowej, który bardzo często doradzał różnym przedsiębiorstwom, zarówno prywatnym, jak i państwowym. Jednak w pewnym …